O nas

O Geotrade

GEOTRADE jest firmą konsultingowo-wykonawczą specjalizującą się w technologiach ochrony środowiska, obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju, a zakres świadczonych usług dostosowany jest do potrzeb i możliwości naszych Klientów.

Podstawową działalnością firmy są prace związanychiązane z likwidacją zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami chemicznymi. Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych produktami pochodzenia naftowego oraz metalami ciężkimi korzystając z najnowszych osiągnięć nauki i specjalistycznych urządzeń technicznych.

Posiadamy własne płyty bioremediacyjne na terenie całego kraju umożliwiające odzysk około 35.000 Mg zanieczyszczeń gruntów. Jednocześnie wprowadzamy na rynek własne rozwiązania technologiczne.

Nasza pozycja solidnego partnera na rynku ochrony środowiska to konsekwencja dbania o wizerunek i interesy Klienta, który oczekuje fachowego doradztwa i sprawnej obsługi a także solidności i terminowości wykonywania powierzonych prac.

Nasz zespół Geotrade

Atutem  firmy  GEOTRADE  jest  zespół  wysokiej  klasy  specjalistów  oraz  niezbędne wyposażenie  sprzętowe.  Zatrudniamy  i  współpracujemy  z  wysokiej  klasy  specjalistami  z wielu  dziedzin,  takich  jak:  geologia  i  hydrogeologia,  geofizyka,  inżynieria  środowiska, prawo,  budownictwo,  rolnictwo,  chemia.  Wśród  naszych  pracowników  znajdują  się  biegli  z listy  wojewody  w  zakresie  sporządzania  ocen  oddziaływania  na  środowisko  z  ponad  20 letnim  doświadczeniem  w  pracach  związanych  z  oceną  i  rekultywacją  środowiska.  Oferując nasze  usługi  dajemy  gwarancję  Inwestorom  na  należyte  wykonanie  prac,  zgodnie  z obowiązującym prawem.

Historia firmy Geotrade

Spółka GEOTRADE, zawiązana w marcu 1991 r. przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „POLSERWIS” oraz Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „POLWIERT” kontynuuje swoją działalność w zakresie usług geologicznych, rekultywacyjnych i środowiskowych.