Oferta

Nasze usługi

GEOTRADE zajmuje się kompleksowym, formalno-prawnym przygotowaniem tematów inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska i geologii.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący prace projektowe, rozpoznawcze, kosztorysowe i wykonawcze. Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych produktami naftowymi i metalami ciężkimi oferując indywidualne rozwiązania technologiczne dostosowane do specyfiki obiektu. Prace realizujemy kompleksowo zaczynając od rozpoznania stanu zanieczyszczenia poprzez wybór metody oczyszczania, opracowanie projektu i realizację procesu.

Posiadamy obiekty do rekultywacji gruntów zanieczyszczonych, które umożliwiają nam ich odbiór oraz ich odzysk bez konieczności wstrzymywania prac budowlanych przez Inwestora.

Współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytację na prowadzenie prac analitycznych gwarantując wyskoki poziom i terminowość świadczonych usług.

Atutem firmy GEOTRADE jest zespół wysokiej klasy specjalistów oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe. Zatrudniamy i współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin, takich jak: geologia i hydrogeologia, geofizyka, inżynieria środowiska, prawo, budownictwo, rolnictwo, chemia. Wśród naszych pracowników znajdują się biegli z listy wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracach związanych z oceną i rekultywacją środowiska. Oferując nasze usługi dajemy gwarancję Inwestorom na należyte wykonanie prac, zgodnie z obowiązującym prawem.

Badania i rekultywacja środowiska

Badania i rekultywacja środowiska
W przypadku powstania zanieczyszczenia środowiska gruntowego istnieje obowiązek podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie stanu środowiska z przed powstania zanieczyszczenia. Działania …

Pokaż więcej

Wiercenia geologiczne

Wiercenia geologiczne
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wierceń geologicznych, hydrogeologicznych oraz sozologicznych. Zajmujemy się projektowaniem, realizacją oraz dokumentowaniem powierzonych prac. Sprzęt używany podczas wierceń jest nowoczesny …

Pokaż więcej

Geologia

Geologia i hydrogeologia
Dzięki naszemu zespołowi wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie geologii, hydrogeologii, geotechniki oraz ochrony środowiska możemy zaoferować szeroki zakres prac obejmujący:

Projekty i dokumentacje …

Pokaż więcej

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych produktami pochodzenia naftowego (ropopochodnych).   Posiadamy własne płyty bioremediacyjne na terenie całego kraju umożliwiające odzysk około 35.000 Mg rocznie zanieczyszczonych …

Pokaż więcej