Geologia

Geologia i hydrogeologia

Dzięki naszemu zespołowi wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie geologii, hydrogeologii, geotechniki oraz ochrony środowiska możemy zaoferować szeroki zakres prac obejmujący:

  • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla rozpoznania zasięgu i stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
  • Dokumentacje hydrogeologiczne dla istniejących i projektowanych obiektów.
  • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla ustalenia zasobów wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód wraz z operatami wodnoprawnymi.
  • Projekty, dokumentacje hydrogeologiczne i realizacja monitoringu wód podziemnych.
  • Projekty, dokumentacje hydrogeologiczne i realizacja budowy ujęć wody podziemnej.
  • Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.
  • Opinie geotechniczne.
  • Projekty badań geologicznych i dokumentacje geologiczne dla złóż kopalin pospolitych i podstawowych.
  • Projekty zagospodarowania złóż kopalin i operaty ewidencyjne złóż kopalin.
  • Inwentaryzacje złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska.